Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Psykopater och Sociopater
– ett spektrum
av Sigvard Lingh

Boken är nu slutsåld på förlaget men finns tillgänglig på 27 universitetsbibliotek.
Se: http://libris.kb.se/bib/11942714

 

Psykopater och sociopater – ett spektrum ger till skillnad från andra böcker om psykopati en bred tvärvetenskaplig överblick i ämnet. Beskrivningar av psykopati är annars vanligen begränsade till psykiatri och psykologi. I boken skiljs mellan psykopater –människoförbrytare – och mer sofistikerade sociopater – samhällsförbrytare. Här berörs även många kriminella och omoraliska beteenden utförda av människor som vid första anblicken kan uppfattas som psykopater, men som bara på grund av olika situationsfaktorer beter sig som sådana. Svåra frågor som den om barnpsykopater berörs, liksom aktuella ämnen som terrorister och terrorism. Såväl behandling av psykopater som hur man kan förebygga utvecklandet av psykopati tas upp. Även psykopatens eget lidande berörs.  I ett avsnitt diskuteras ingående hur man kan identifiera psykopater i olika sammanhang och hur man bör förhålla sig till dem.

Boken kan ge journalister, poliser, socialarbetare och övriga intresserade  en djupare kunskap i ämnet.

Bokens förord och innhållsförteckningen hittar du här.

Recito Förlag  ISBN 978-91-86690-43-4


 

 

Books written by Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.