Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Vardagspsykopater
av Sigvard Lingh

Boken är nu slutsåld på förlaget men finns
tillgänglig på 26 bibliotek.
Se:
 www.libris.kb.se/bib/12454041


Psykopater åstadkommer mer skada och mänskligt lidande än alla andra diagnosgrupper sammantagna. Det skrev Robert Hare, professor i psykologi, 1993. Den personalchef, rekryterare eller annan som «tror på personkemi» borde sätta sig in i vad som menas med psykopati. De är experter på «snabb personkemi». Psykopaten är den person som så överväldigar rekryteraren att denne inte bryr sig om att kontrollera den sökandes cv. Man får ofta höra att psykopater inte har några känslor. Det är fel. De har mycket känslor –men inte för andra människor som ansvar, omtanke och medkänsla. Denna bok Vardagspsykopater är en populärversion av den mer omfattande Psykopater och sociopater –ett spektrum som kom ut hösten 2010. I den här boken behandlas inte kriminella våldspsykopater utan de psykopater vi kan möta i vår närmiljö, på arbetsplatsen, i föreningar, i någon kyrklig sekt, i den privata umgängeskretsen och kanske i våra egna hem. Boken hjälper oss att både identifiera och förstå en psykopat. Vilka är hans – eller hennes –drivkrafter, hans mål, när han kan bli farlig och när han inte blir det. Frågan om man ändå kan leva tillsammans meden psykopat diskuteras – och hur man kan/bör förfara när man tror sig ha funnit en psykopat i sin närhet. Psykopatens inre, hans eget lidande, diskuteras ingående – något som få författare tidigare gjort. Vad som ska förstås med familjevåld diskuteras ingående liksom eventuella psykopaters roll i sammanhanget. Barn -och ungdomspsykopater har blivit föremål för mycket forskning under de senaste 20 åren. Ämnet är både svårt och kontroversiellt, men har kommit att uppfattas som allt mer angeläget att försöka förstå.

 

Recito Förlag  ISBN 978-91-7517-091-6

 


 

 

Books written by Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.