Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Sigvard Lingh - leg. psykolog, leg. psykoterapeut


Ångest, depression, utbrändhet, arbetsrelaterad stress
Psykoterapi för enskilda, par och familjer


Specialitet 1: Anhörigas svårigheter
Specialitet 2: ADHD-beteende, ADHD-symptom
Specialitet 3: Mobbning bland såväl unga som äldre
Specialitet 4: Psykopaters offer
Specialitet 5: Familjerådgivning, familjeterapi
Specialitet 6: Studiesituationen för studerande

 


Jag har drygt 45 års erfarenhet av psykoterapi privat. Jag har arbetat på flera olika behandlingshem och olika psykiatriska kliniker samt har 30 års erfarenhet som utbildare inom psykologprogrammet och andra kurser inom psykologi. Jag har bland annat handlett blivande psykologer under tio års tid.

 

 

Böcker skrivna av Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.