Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Om Sigvard Lingh


Jag fick min psykologexamen 1973, legitimation som psykolog 1983 och legitimationen som psykoterapeut 1987.

Min privata mottagning finns på Östra Ågatan 29, vid Fyrisån, i Uppsala centrum.


Jag arbetar huvudsakligen enligt den psykoanalytiska traditionen vilket innebär att jag lägger stor vikt vid hur personliga problem kan ha uppstått och vad de kan tänkas bero på. På den punkten skiljer jag mig (liksom andra psykodynamiskt orienterade psykoterapeuter) från beteendeterapeuter och kognitiva psykoterapeuter, vilka fäster mindre avseende vid hur de personliga problemen en gång i tiden kan tänkas ha uppstått. Dessa psykoterapeuter lägger större vikt vid inlärningsprocesser och hur s.k. felaktigt tänkande kan korrigeras till det bättre.
Jag hyser emellertid respekt för KBT och beteendeterapi då dessa passar bättre för vissa typer av problem - och jag använder deras tillvägagångssätt ibland.

Jag har undervisat vid flera universitet, men huvudsakligen i Uppsala på Institutionen för psykologi i ämnen som personlighets-, social-, differentiell- och utvecklingspsykologi. Jag har undervisat på Psykologprogrammet, och Socialhögskolan.

Under tolv år, sammanlagt, under 1980- och 1990-talen, var jag ordförande i två yrkesföreningar i Uppsala:
Uppsalaregionens förening för legitimerade psykoterapeuter och Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi.
Under några år runt 1980 satt jag i styrelsen för Riksförbundet för gruppsykoterapi.


Jag forskar på begreppet psykopater och då närmare bestämt dem vi möter till vardags, "där på andra sidan skrivbordet eller köksbordet" - inte seriemördare eller de tungt kriminella.

Jag har skrivit två böcker i ämnet: "Psykopater och sociopater - ett spektrum" (2010) och "Vardagspsykopater" (2012)
Båda böckerna är slutsålda på förlaget men finns på ett flertal bibilotek och univeritetsbibliotek.

Se böckerns hemsidor, länkar nedan.

Kapitel 17 i boken från 2010, "Psykopatens offer", kan läsas on line.

 

 

Böcker skrivna av Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.